Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Alweer een nieuwe hype die door volgelingen in blind vertrouwen wordt toegepast zonder stil te staan bij de consequenties.

Ze geloven dat ze zich ermee kunnen bevrijden en bewust kunnen worden, maar zoals ik ernaar kijk geloven ze weer in iets zonder dat er weten aan te pas komt. Net zoals bij voorgaande hypes (landmark, avatar, lsd, drugs) geloven ze dat ze dat ze met hun vinding bewust kunnen worden en daarmee zichzelf kunnen bevrijden. Ze menen dat ze de  grenzen van de menselijke capaciteit op kunnen rekken in een tijd dat aantoonbaar de mens in al zijn functies aan het degenereren is.

Dit doen ze door bijvoorbeeld te experimenteren met hun lichaam. Bijvoorbeeld elektronica aanbrengen in je lichaam, in bepaalde vloeistoffen gaan liggen, het slikken van supplementen zonder dat deze doorgemeten zijn of ze voor jouw lichaam schadelijk of nodig zijn, je in laten enten met onbekende substanties omdat je gelooft dat het je misschien beter maakt of ze beïnvloeden hun omgeving opdat zij optimaal kunnen functioneren.

Stromingen binnen biohacking hebben namen als: biopunk, transhumanisme of techno-progressivisme, DNA hacking, 3D bioprinten, DIY Grinding (chips in je lichaam laten implanteren), jezelf hacken, synthetische biologiem epigenetica, genetische modificatie.

Het te bereiken doel in hun ogen is mogelijk meerdere honderden jaren te kunnen leven, de cognitieve, mentale, emotionele en spirituele vermogens te verhogen en beter te kunnen bewegen, gelukkig te worden en te komen tot transhumanisme.

Dat ze feitelijk parasiteren op hun eigen lichaam en heel snel zullen vervallen tot degeneratie is bij deze hype nog niet doorgedrongen. Dat ze willens en wetens anderen misbruiken (parasiteren) om zelf optimaal te kunnen functioneren is nog veel ernstiger. En hun volgers zijn naïevelingen die weer in een volgende hype geloven in Nederland hypeland.

Deze hype is ontstaan door gebrek aan innerlijk bewustzijn en het hebben van een groot ego waardoor ze iets hebben bedacht zonder enig inzicht in de historie van het leven zoals we het kennen vanuit natuurkunde, biologie of kwantumfysica. Het is dus een bijna geheel besef aan enig bewustzijn op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau en getuigd van een groep mensen die als beginners op aarde in een menselijke vorm komen. Een zware en lange weg staat hen voor de boeg omdat alles nog geleerd moet worden waar de geschiedenis al vaak heeft bewezen wat het leergeld is.

 

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Het verschil tussen mensen, dieren en planten mbt overleven

Net als mensen gaan ook dieren en planten verder na dit leven. Zij hebben ook een vorm van bewustzijn. Hun bewustzijnsvorm en communicatie is anders dan die van de mens en niet een op een vergelijkbaar.

Willen wij als mensen communiceren met dieren en planten dan moeten we op een energieniveau communiceren zoals al enkele decennia in Nederland geleerd wordt. Als je op deze manier communiceert ga je op een gelijkwaardige manier met anderen om en ook met andere mensen.

Ook dieren leren van hun fouten of fouten van hun soortgenoten. Ook zijn er dieren die zich aanpassen aan de menselijke manier van leven. Maar veel belangrijker is dat dieren zich altruïstisch opofferen voor hun groep als dat doel een hoger belang dient. Mensen daarentegen wentelen zich in zielig doenerij en gaan daarmee onbewust parasiteren. Daarmee veroorzaken ze dat hun ziekte gehandhaafd blijft en dat anderen daarvoor moeten betalen. Ook wordt de ziekte via de genen aan volgende generaties doorgegeven. Waar is hun verantwoordelijkheid gebleven?

Met andere woorden dieren die nauwelijks met mensen in aanraking komen leven een natuurlijk leven en houden hun soort sterk en zijn zich bewust van waarom ze leven en passen zich aan, aan veranderende omstandigheden. De mens heeft dat in vele eeuwen verleerd op een enkele uitzondering daargelaten.

Een mens zegt dan oh, wat zielig als een ander mens doodgaat maar de natuur (energie) regelt dat soort zaken zelf. Als een dier honger heeft en niets meer kan vinden of ziek is dan gaan ze in de rust en nemen ze simpelweg hun levenslot voor lief. De mens accepteert zijn bestemming niet meer omdat ze hun innerlijke zelf steeds minder ontkennen en niet willen leren kennen en degenereren daarom al eeuwen, enkele uitzonderingen daargelaten.

 Mensen die zonder de natuurwetten leven sterven op een hele nare manier en moeten op herhaling omdat ze het levend leven niet begrepen en slechts doods geleefd hebben zie boek: Jouw Keuze. Dieren en planten leven verder in andere constitutie en constellatie = genereren.

 

Geplaatst in Leven en dood | Reacties uitgeschakeld voor Het verschil tussen mensen, dieren en planten mbt overleven

Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Alweer een nieuwe hype die door volgelingen in blind vertrouwen wordt toegepast zonder stil te staan bij de consequenties.

 Ze geloven dat ze zich ermee kunnen bevrijden en bewust kunnen worden, maar zoals ik ernaar kijk geloven ze weer in iets zonder dat er weten aan te pas komt. Net zoals bij voorgaande hypes (landmark, avatar, lsd, drugs) geloven ze dat ze dat ze met hun vinding bewust kunnen worden en daarmee zichzelf kunnen bevrijden. Ze menen dat ze de  grenzen van de menselijke capaciteit op kunnen rekken in een tijd dat aantoonbaar de mens in al zijn functies aan het degenereren is.

 Dit doen ze door bijvoorbeeld te experimenteren met hun lichaam. Bijvoorbeeld elektronica aanbrengen in je lichaam, in bepaalde vloeistoffen gaan liggen, het slikken van supplementen zonder dat deze doorgemeten zijn of ze voor jouw lichaam schadelijk of nodig zijn, je in laten enten met onbekende substanties omdat je gelooft dat het je misschien beter maakt of ze beïnvloeden hun omgeving opdat zij optimaal kunnen functioneren.

 Stromingen binnen biohacking hebben namen als: biopunk, transhumanisme of techno-progressivisme, DNA hacking, 3D bioprinten, DIY Grinding (chips in je lichaam laten implanteren), jezelf hacken, synthetische biologie, epigenetica, genetische modificatie.

Het te bereiken doel in hun ogen is mogelijk meerdere honderden jaren te kunnen leven, de cognitieve, mentale, emotionele en spirituele vermogens te verhogen en beter te kunnen bewegen, gelukkig te worden en te komen tot transhumanisme.

Dat ze feitelijk parasiteren op hun eigen lichaam en heel snel zullen vervallen tot degeneratie is bij deze hype nog niet doorgedrongen. Dat ze willens en wetens anderen misbruiken (parasiteren) om zelf optimaal te kunnen functioneren is nog veel ernstiger. En hun volgers zijn naïevelingen die weer in een volgende hype geloven.

Deze hype is ontstaan door gebrek aan innerlijk bewustzijn en het hebben van een groot ego. Hierdoor bedenken ze iets zonder enig inzicht in de historie van het leven zoals we het kennen vanuit natuurkunde, biologie of kwantumfysica. Het is dus een bijna geheel gebrek aan enig bewustzijn op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau en getuigd van een groep mensen die als beginners op aarde in een menselijke vorm komen. Een zware en lange weg staat hen voor de boeg omdat alles nog geleerd moet worden waar de geschiedenis al vaak heeft bewezen wat het leergeld is terwijl zij het ontkennen.

Pauline Laumans

holistisch therapeut en levens coach

www.libertasinvivo.com

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Biohacken is parasiteren op jezelf of anderen

Ongewenste parasitaire hulpverlening

In de tijd van de ondergang van Atlantis kozen veel mensen voor zelfdoding. Het bracht veel onrust met zich mee die wij tot op de dag van vandaag ervaren. Niet omdat zelfdoding per definitie slecht zou zijn voor je vervolg leven maar veel meer over wat het teweeg brengt bij anderen.

Dus leven we onbewust met een angst om dood te gaan of dood te (laten) gaan door zelfdoding. Let wel op. Van zelfmoord (vanuit egocentrisme en/of angst) of aan het leven langer vast te houden dan volgens de natuurwetten (dus ook egocentrisme en/of angst) is bekend dat het de voortgang door je levenscyclus door levens heen blokkeert en je weer van voren af aan moet beginnen (vele levens).

Deze angst om dood te laten gaan of dood te gaan betekent dat we ouderen die met extreme hitte weinig eten en drinken en in slaap vallen maar gaan voeden en koelen opdat ze maar niet doodgaan. Dit is niet altijd op zijn plaats want het kan ook een hele vriendelijke dood betekenen voor die oudere medemens.

Het speelt zich ook af als we al dagenlang niets horen van een familielid of iemand in de straat en we ongevraagd naar binnengaan (al of niet met behulp van politie) omdat we willen weten hoe het met iemand gaat. Het kan dus een vorm van ongewenste hulpverlening zijn omdat die persoon heeft besloten dat mocht hij ooit vallen of zichzelf niet meer kan redden hij gewoon dood wil gaan in zijn huis zonder te worden “gered. Een hele natuurlijke manier waar wij in deze tijd massaal een stokje voor steken en zo een persoon opnemen in een verzorgingshuis waar deze persoon dan nog enkele jaren mag wegkwijnen. Een dergelijke persoon had dit immers nooit zelf voorzien, maar wordt gedwongen door de zorgverleners.

Is dit een zorg vanuit kennis van de natuurwetten?

Heel veel mensen in een verzorgings- of verpleegtehuis willen liever gisteren dood dan over zoveel jaar. Ze verafschuwen het idee dat ze gedwongen worden te doen wat de zorgverlener vindt. Enig zelfbeschikkingsrecht is hen ontnomen.

Let op er zijn natuurlijk ook mensen die het prima vinden om in leven gehouden te worden en dan is dat hun keus die gerespecteerd mag worden, maar de meerderheid respecteert niet de wens van de mens die de natuur zijn gang wil laten gaan en dus op een natuurlijke manier aan zijn einde wil komen. 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en Levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Ongewenste parasitaire hulpverlening

Economie is een parasitair fenomeen

Je zou maar Academische geschoold zijn en door die studie een verwrongen beeld van de werkelijkheid aangeleerd krijgen welnu, dat is al vele decennia het geval bij economen.

 Ze manipuleren de wiskunde (wiskunde berust op natuurwetmatigheden) zodanig dat ze er goede sier mee kunnen maken en er flink geld aan kunnen verdienen. Die gemanipuleerde natuurwetmatigheden noemen ze economie.

 Feitelijk is het geen academische studie, maar door druk van hebzuchtige mensen heeft het daar tot op heden een plek verworven, hoewel vele wetenschappers hen hekelen.

 Tot enig zelfinzicht of een kritische rol die zij later in de samenleving moeten gaan spelen worden ze niet opgeleid.

In Nederland wordt dit economische model voor de realiteit geschoven. Het is gebaseerd op aannames en niet op realiteit. Gemakshalve worden gedragingen van consumenten of ondernemingen afgedaan als imperfecties.

Het resulteert in nog verder gaan op de ingeslagen weg van hun kunstmatige wereld, in plaats van ingaan op de reële wereld.

 Het gevolg is: niet kwantificeerbare variabelen, machtsverschillen, geloven in eigen voorspellingen/aannames en groepsdenken.

Uiteindelijk blijkt dit de dood in de pot te zijn. Het is hun geloof in hun maakbaarheid terwijl de crisissen in (Landen of bedrijven) laten zien wat de werkelijkheid is.

Immers iets cognitief erin stampen staat nu eenmaal los van de (huidige) werkelijkheid, maar economen doen op basis van hun aannames beleidsaanbevelingen en dus worden zaken aan bedrijven en overheid aanbevolen die de dood zijn voor de burger of het land omdat we opgezadeld worden met de volgende zeepbel.

 Tijd voor een omwenteling! Dus in plaats van de gevolgen van de zoveelste zeepbel op de uitgeknepen burger een stap naar leven met de realiteit.

  

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

 

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Economie is een parasitair fenomeen

Laat maar vallen samenleving

Veel mensen zijn helaas achteloos geworden. Zonder erbij na te denken (zonder enige vorm van gegrond of aards zijn) laten ze hun lege blikje of resten eten op straat vallen of gooien het in het water of gooien het uit de auto.

 Het resultaat is dat ons water vergiftigd is en dat we zwaar betalen aan zuiveringsinstallaties om er fatsoenlijk drinkwater van te maken.

Dat wij net als de dieren plastic eten, drinken en inhaleren en daaraan doodgaan.

Dat elk water van beek tot oceaan vol zit met afval en dat als dieren het willen eten ze een vreselijke dood tegemoet gaan omdat het geen voedingswaarde heeft.  

Maar deze mensen doen het niet alleen dieren aan, maar ook hun mede mensen en zichzelf.

 Als je energetisch naar dergelijke mensen kijkt zie je dat ze vaak nog maar aan het begin van hun levenscyclus op aarde staan, ze gewetenloos zijn, ze egocentrisch of een macho zijn (macho is uiterlijk vertoon bij gebrek aan innerlijke kracht) of dit uit verzet gedrag doen omdat ze boos zijn op het vele “niet mogen” in ons calvinistische milieu en daarmee ontkennen waarom bepaalde regels wel nodig zijn om het leefbaar te hebben voor iedereen.

 Trouwens het negeren van aardse leefregels heeft ook impact op de kosmische natuurwetten. Immers zo boven zo beneden en als je redelijk tot goed luistert naar de aardse leefregels dan gaat de poort aan de andere kant open en meer bewustzijn valt je ten deel.

 

Pauline Laumans

Holistisch therapeut en levenscoach

Www.libertasinvivo.com

 

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Laat maar vallen samenleving

Parasitair gedrag in terminale zorg

Ook in de terminale zorg komt helaas parasitair gedrag voor. Neem een zorgvrager die erg ziek is maar al haar hele leven lijdt onder het dominante juk van haar man. Een man die roept dat ze moet blijven eten en drinken en eist dat ze een stevige maaltijd moet nuttigen. Ook kan ze geen pijn hebben zolang ze eet vindt hij.

 Hij is zo sterk in zijn dominantie dat ondanks het feit dat ze geen trek in eten heeft ze haar echtgenoot gehoorzaamd en het voor zich houdt dat ze pijn heeft. Haar gelaatstrekken spreken echter voor zich. Pas als er uitleg aan de volwassen kinderen komt wat er thuis gebeurt en waarom dat het niet goed is, krijgt de hulpverlening meer ruimte en kan de zorgvrager zelf aangeven wat ze wil.

 Helaas snappen de behandelende artsen hierdoor ook niet dat zorgvrager al dagen ondraaglijke pijn heeft en komt dus de pijnbestrijding veel te laat en in te lage dosering op gang. Mevrouw overlijdt lijdende enkele dagen later zonder aan rouwverwerking te hebben kunnen doen en nog steeds in pijn.

 Ook kreten als: “Waar is je vechtlust gebleven?” “Als ouder hoor je niet aan het graf van je kind te staan” “Over doodgaan praten we niet”,  kunnen maken dat iemand maar door blijft gaan met een behandeling, terwijl de patiënt voelt dat zijn lichaam hem een halt toe roept en dat hij zich moet overgeven. Maar omdat echtgenoten, kinderen of zorgverleners nog niet zo ver in het rouwproces zijn (of er nooit zullen komen) kwellen ze de stervende met hun verlatingsangst en eisen indirect dat de patiënt moet blijven doorgaan met vechten.

 Drinken en eten aan een stervende geven als deze zelf niet meer wil (organen zijn aan het afsterven) betekent dat het metabolisme het niet meer aankan met als gevolg meer en langduriger lijden. Het gaat dus over ego, angst en onwetendheid. Maar het categorisch niet willen luisteren naar de zorgvrager of de hulpverlener is zeer kwetsend voor de patiënt. Ook het niet luisteren of in gesprek willen gaan met zorgverleners hierover is erg verontrustend gedrag.

 Immers je eigen dogmatische wensen bij de stervende neerleggen is “de ander helemaal leegzuigen” omdat jijzelf nog weinig weet over het leven maar het ook niet wil leren. Egocentrisme van omstanders maken dat de patiënt meer lijdt dan nodig is omdat omstanders nog vol onbegrip over het leven zijn en niet willen leren nu er die kans is.

 Ook zijn er mensen die bang zijn voor een pomp (Morfine) aan het eind van hun leven. Ze laten daarmee zien dat ze niet snappen dat je geen pijn hoeft te lijden en dat je niet doodgaat aan morfine en dat zo een geleidelijke afgifte middels de pomp heel zacht (Palliatief) werkt voor de zieke en benauwdheid vermindert.

 Ook artsen kunnen parasiteren op hun patiënten. Bijvoorbeeld door geen weet te  hebben van het geleefde leven van de patiënt en niet op tijd in te gaan op een verzoek van pijnbestrijding of een wens om in sedatie gebracht te worden of om euthanasie te plegen. Vaak is het hun eigen angst die ze niet onder ogen durven komen.

 Maar zijn ze dan wel geschikt voor hun vak? Het zou beter zijn dat ze de volgende dag weer een gesprek hebben met de patiënt in plaats van deze een hele week te laten wachten in lijden en te kijken naar de mogelijkheden en dan op tijd tot handelen over te gaan.

 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en levenscoach

www.libertasinvivo.com

Geplaatst in Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Parasitair gedrag in terminale zorg

Meer nadelen grootschalige landbouw dan voordelen

De Nederlandse regering heeft al vele jaren het beleid om grootschalige landbouw toe te passen met veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (bijv. Monsanto). Daardoor produceren we onnoemelijk veel producten op een klein oppervlak wat we exporteren en dus veel geld mee verdienen.

 De keerzijde is:

·         Dat de bodem inklinkt met als gevolg wateroverlast.

·         Dat de bestrijdingsmiddelen het grondwater aantasten en daarmee ons drinkwater en de gezondheid van planten en dieren.

·         Dat de Nederlandse bodem met name in “Brabant” en “de Gelderse Vallei” al zo giftig is dat het minimaal 100 jaar braak moet liggen eer het weer gezonder kan worden.

·         Dat mede door “Wageningen Universiteit” er zoveel deelproducten gemaakt worden van wat Moeder Natuur te geven heeft, dat deze producten nog slechts vullen maar niet meer voeden.

 Ondanks de schandalen door bedrijven zoals Monsanto en de kennis van de laatste ca. 15 jaar dat kleinschalig en natuurlijk boeren beter is voor het milieu en voor het welzijn van dieren, planten en diversiteit en mogelijk gezondere volwaardige voedingsproducten gaat onze overheid door met grootschalige landbouw te bevorderen terwijl de roep vanuit Brussel en de rest van de wereld er een is die gericht is op natuurbehoud en niet op afbraak.

 Dus moeten we inzetten op :

·         Planten die goed gedijen in (biologische) landbouw via natuurlijke bemesting en met natuurlijke vijanden in plaats van ongedierte bestrijding

·         Permacultuur

·         Daktuinen

·         Tegeltuinen en vensterbanktuinen

 

En dat alles zonder chemische bestrijdingsmiddelen waardoor microben, die interactie hebben met organismen, ons weer van nut kunnen zijn en volwaardige planten, dieren en dus ook mensen kunnen geven door gezonde volwaardige producten.

De regering is aan zet om deze milieudoelstelling mogelijk te maken en het volk niet in de kou te laten staan.

 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en levenscoach

www.Libertasinvivo.com

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Reacties uitgeschakeld voor Meer nadelen grootschalige landbouw dan voordelen

Van edel dier tot slaaf

 

 Weet u nog de tijd dat we een paard een edel dier noemden?  Een dier dat al eeuwenlang gekoesterd wordt en dat is dan ook de reden dat we de poten van een paard benen noemen.

 Maar ondanks dat we het een edel dier noemen wordt het steeds vaker mishandeld. Het paard mag niet meer op een natuurlijke manier leven en krijgt dus vaak opsluiting in een box of heeft een plekje ergens buiten bij een vervallen en verlaten plekje waar hij moederziel alleen staat zonder dat het op die dag met leeftijdgenoten heeft kunnen spelen. Een paard is een kuddedier en hoort dagelijks met andere paarden om te kunnen gaan.

Ook krijgen steeds meer paarden zomer en winter een deken op.  

 

Waarom gebeurt dat?

Nou omdat de berijders het liefst hebben dat het paard geen winterbeharing krijgt en dus lijdt het dier in de winter en krijgt ter compensatie een paardendeken om.

Echter een paard dat onder natuurlijke omstandigheden ook in de winter leeft en veerkracht mag opbouwen zal baat hebben bij microben, die vanuit aarde en planten in interactie leven met andere organismen en het paard gezond en vitaal houden (genereren).

Paarden met dekens om degenereren slechts.

 Als een paard bedoeld is voor de wedstrijdsport dan gaat het er nogal gewelddadig en hardhandig aan toe. Er is geen sprake van een paardenfluisteraar die met het dier communiceert en bereidt weet te krijgen om te gebruiken voor de sport. Nee, het paard wordt een halster omgedaan en kortaangebonden, waarna het gaat bokken tot het paard moe is geworden. Moe als hij is wordt hij voor een kar gespannen en moet hij gaan lopen. Dan wordt er gekeken of hij geschikt is voor de springsport of een andere tak van sport. Als dat niet lukt gaat het paard naar een particulier of de slacht.

Feitelijk is dit een manier om een paard tot SLAAF te maken. De eigen wil van het paard wordt gebroken.

 Het paard is niet langer edel maar geworden tot Slaaf van de mens die een pleziertje wil hebben of er geld mee wil verdienen (ego, hebzucht, ijdelheid).

 

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut

www.Libertasinvivo.com

 

Geplaatst in Leven en dood, parasitair | Een reactie plaatsen

Milieucriminaliteit

U heeft vast wel van het klimaatakkoord gehoord en de noodzaak daartoe. Wel die noodzaak is er omdat dieren en planten uitsterven, er minder zuurstof aanwezig is er meer CO2 komt waardoor we langzaamaan vergiftigd worden en steeds minder goed kunnen ademhalen totdat we stikken. Daarbij komt nog de vervuiling die een hele grote impact heeft op ons welzijn en de voedselproductie.

 De regering besteedt veel geld aan allerlei zaken maar legt voortdurend slechte rekenschap af aan de bevolking. Immers in omringende landen gaan zaken vaak beter terwijl de belastingdruk minder is.

 Zo heeft onze regering, om bijvoorbeeld geld uit te sparen, bedacht dat Staatsbosbeheer zelfstandig moet worden (ZBO). Dit heeft tot resultaat gehad dat Staatsbosbeheer niet langer het bos in ere houdt (een gezond bos is immers niet keurig en kan voor zichzelf zorgen) maar heeft er een productiebos van  gemaakt. Overal worden gezonde bomen die veel CO2 opnemen en veel O2 geven gekapt omdat er geld mee te verdienen valt. Ze zouden ook geld kunnen verdienen met theehuizen, boswandelingen of speel- en educatiemogelijkheden. Maar helaas, ze hebben bedacht dat er open plekken moeten komen in het bos zodat er diversiteit kan ontstaan en andere drogredenen.

 

Weten ze niet dat productiebossen ten prooi vallen aan ziektes en plagen en de dieren verjagen?

Overal waar de mens haar hand uitsteekt gaat het natuurlijk evenwicht weg.

 Feitelijk is er milieucriminaliteit bezig. 

En niet alleen zij. Ook Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten hebben allerlei drogredenen bedacht waarom gezonde bomen gekapt of gesnoeid moeten worden.

 De regering heb ik horen roepen dat er veel bomen en struiken geplant moeten worden om de milieudoelstellingen te halen en fijnstof tegen te gaan. Helaas bleef het tot nu toe daarbij.

Maar hoort u nu de politieke partijen nu er overal zo drastisch gekapt en gesnoeid wordt?

 Kunnen ze niet integraal denken? Ook bij het bouwen van huizen of bij de aanleg van vijvers of wegen moeten bomen en struiken integraal worden meegenomen om de leefbaarheid te handhaven (beschutting, minder hitte, minder wateroverlast, minder wind, ruimte voor dieren en minder criminaliteit, meer welbevinden).

 Pauline Laumans

Holistisch Therapeut en Levens coach

www.Libertasinvivo.com

 

Geplaatst in duurzaamheid, Leven en dood, parasitair | Een reactie plaatsen