cover Cogitaliteit

De volgende publicatie zal in de loop van de maand december 2015 in de boekhandel en via internet te koop zijn.

 

Volgens Ivomir bewijst de Cogitaliteitstheorie dat alles dat bestaat uit denken voortkomt. Het ontwikkelt zich op een individuele manier wanneer het in contact komt met de buitenwereld. Om deze verbinding te maken, moet je slechts de wil hebben (intentie en focus) en de beschermende mechanismen van beperkte logica sluiten. Denken (Cogitatie) is energie waaruit we zijn gecreëerd en niets doet ons pijn omdat alles energie is en we er onderdeel van uitmaken. Feitelijk zijn er dus geen externe zaken die ons schaden. Toegang tot de energiewereld en het onttrekken van informatie daaruit is mogelijk, gemakkelijk en veilig.

We hebben allemaal in principe gelijke mogelijkheden en aanleg. De vraag is in welke richting we het willen leiden en in welk raamwerk we het willen plaatsen. De Cogitaliteitstheorie is een richtsnoer die iedereen voorziet van een kans om deze filters (dogma’s, dagelijkse gewoontes) te verwijderen en onze eigen individuele en unieke richting te (her) ontdekken. Het leidt de mens naar geheel nieuwe fundamenten en begrip van de biologie, de werking van het genetische stelsel en het functioneren van levende systemen.

Feitelijk is het zo dat wanneer er meer energie door ons stroomt we ons beter voelen. Het wordt daardoor gemakkelijker om te werken en onze wereld te creëren. Dit is precies de doelstelling van de Cogitaliteit. Het gaat om hoe met energie om te gaan zodat we een wereld opbouwen vanuit liefde; het creëren vanuit liefde (creëren vanuit essentie) van onszelf en de wereld waarin we leven.

De wetenschap erkent steeds meer dat alle levende dingen meer zijn dan alleen atomen en moleculen, dat het universum eerder bestaat uit gedachten en informatie, alsmede een manifestatie van licht. Bijvoorbeeld de biofotonen die worden uitgestoten door het menselijk lichaam kunnen worden losgelaten door een mentale intentie. Deze voorzien in de communicatie tussen de cellen en het DNA. Ze faciliteren de uitwisseling van energie en informatie, welke verschillende keren sneller worden overgedragen dan chemische interacties.

De schrijver van het boek neemt jou mee op zijn reis langs hypothesen en samen ga je een ontdekkingstocht aan om het leven te begrijpen en alles wat leeft te leren kennen. Hij geeft inzicht in hoe alle natuurkundige stellingen wel degelijk in elkaar passen. Dit boek geeft voortschrijdend inzicht daar waar natuurkundigen onderling nog strijden. Het is een reis door werkelijkheden die je spiegelen en je verwonderen waardoor je de samenhang van het ‘leven’ en jouw rol daarin beter leert te begrijpen. Het wordt een echte “Aha Erlebnis” of “Déjà vu” zoals je niet voor mogelijk houdt.

Hierdoor kunnen we ontdekken wie we zijn, maar begrijpen we ook andere wezens. Het maakt dat we steeds beter over onze mentale en fysieke ik kunnen beschikken en gezonder worden. We ontdekken waarom iets is zoals het is.

De vraag is of wij, de grote massa, het willen zien, horen, voelen, begrijpen en weten dat het leven door ons eigen alomvattend denken (Cogitatie) tot stand komt.

Bestellen

Bij voorkeur bestel je dit boek bij:

http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Auteur.aspx?AuteurID=58447

www.boekenbestellen.nl

plaatselijke boekhandel